:: :: Üçüncü Göz :: ::

BRAİLLE HÜCREleri ve Backpaneller

      Braille hücreleri görme engelli bireylerin Braille alfabesini elektronik ortamda kullanabilmesi için geliştirilmiş olan elektronik devrelerdir. Bu çalışmada kullanılmış olan Braille hücreleri Şekil 1’ de gösterilmiş olup, yapısında piezo aktüatör denilen elektrik geldiğinde hareketlenen devre elemanları kullanılmıştır. Gelen bilgiye göre hangi pinin hareketleneceği geliştirilen yazılım sayesinde gerçekleştirilmiştir.

 

Şekil 1. Braille Hücresi

 

      Braille hücrelerini sürmek amacıyla yani yapısında bulunan piezo aktüatörlere gerekli enerjinin aktarılabilmesi için backpaneller kullanılmaktadır. Backpaneller isteğe bağlı olarak 8 li, 6 lı, 4 lü  ve 2 li şekilde kullanılabilmektedirler. Bu çalışmada 96 hücre bulunduğundan dolayı 8 li backpaneller kullanılmıştır. Kullanılan backpaneller Şekil 2’ de, Braille hücrelerinin backpanellere takılmış hali ise Şekil 3’ te gösterilmiştir.

 

Şekil 2. Backpanel

 

Şekil 3. Braille hücreleri ve backpanellerin birarada kullanımı