:: :: Üçüncü Göz :: ::

Butonlar

Geliştirilen cihazda toplam 96 adet Braille hücresi kullanılmıştır. Taranan belgeden elde edilen karakterler 96'dan fazla ise metin üzerindeki diğer bölümlere ulaşabilmek amacıyla metinler üzerinde gezinti sağlayan butonlar oluşturulmuştur. 

Buton özellikleri;

 • Aç-Kapat Butonu: Sistemin açılıp kapanması,
 • Reset Butonu: Cihazdaki ve oluşturulan yazılımdaki bütün ayarların sıfırlanması,
 • İleri Butonu: “İleri” tuşuna basıldığında metin içerisinden bir sonraki 96 karakteri Braille hücresine göndererek ellerle hissedilerek okuma yapılması,
 • Geri Butonu: “Geri” tuşuna basıldığında metin içerisinden bir önceki 96 karakteri Braille hücresine göndererek ellerle okuma yapılması,
 • Yukarı Butonu: Klavyedeki Page Up tuşu gibi metnin bir sayfa yukarıya kaydırılması,
 • Aşağı Butonu: Klavyedeki Page Down tuşu gibi metnin bir sayfa aşağıya kaydırılması,
 • Baş Butonu: “Baş” tuşu metnin ilk karakterine konumlanmayı,
 • Son Butonu: “Son” tuşu ise metnin son 96 karakterine konumlanmayı,
 • Sesli Butonu: Metnin sadece seslendirilerek dış ortama aktarılması,
 • Yazılı Butonu: Braille hücrelerine aktarılan verilerin görme engelli bireyin elleriyle hissederek okuyup anlaması,
 • Sesli ve Yazılı Butonu: Metnin hem sesli olarak hem de Braille hücrelerine gönderilerek dış ortama aktarılması,
 • İndir Butonu: “İndir” tuşu hafıza kartında kayıtlı olan herhangi bir dosyanın alınmasını,
 • Yükle Butonu: “Yükle” tuşu ise görüntü işleme sonucunda elde edilen metnin hafıza kartına kaydedilmesini,
 • Bluetooth / USB Butonları: 1 durumu USB ile veri aktarımını sağlarken 0 durumu Bluetooth aracılığıyla veri aktarımını sağlamaktadır.