Genel Özellikler

Genel Özellikler


Görme engelli bireylerin yazılı metin okuma konusunda başkalarına olan bağımlılıklarını sonlandırmak amacıyla geliştirilen cihaz aynı anda hem Braille alfabesi şeklinde metinleri aktarabilmekte hemde seslendirme yapabilmektedir. Şekil 1'de de görüldüğü üzere tarayıcıdan herhangi bir belge tarandıktan sonra metin içerisindeki karakterler elde edilerek cihaz üzerine konumlandırılan 96 adet Braille hücresine aktarılıp görme engelli bireylerin elleriyle hissederek okumaları ve sesli olarak dinleyebilmeleri sağlanmıştır. 

 

Şekil 1. Geliştirilen cihaz

 

Oluşturulan cihazın genel özellikleri;

1.96 adet Braille hücresi,

2.Oluşturulan bütün yazılımsal ekranların kullanıcıya sesli olarak aktarılması,

3.Tuş takımı sayesinde menüler üzerinde gezinti,

4.Okumaya başlamak için tüm ayarların sıfırlanması (Yani Braille displayde daha önceden okunan herhangi bir metin varsa o metnin silinmesi),

5.Okuma işleminin tamamlanmasından sonra yapılan seslendirmenin daha sonra dinlenebilmesi için kaydedilmesinin sağlanması. 

6.Geliştirilen sistemde 3 farklı çalışma modunun bulunması. Bu çalışma modları;

  • Sesli: Metin sadece seslendirilerek dış ortama aktarmaktadır.
  • Yazılı: Metin sadece Braille displayden yani Braille hücreleriyle dış ortama aktarılmaktadır. Görme engelli birey Braille alfabesi sayesinde metni elleriyle hissederek okuyup anlamaktadır.
  • Sesli ve Yazılı: Metin hem sesli hem de yazılı olarak dış ortama aktarılmaktadır. Görme engelli birey metni dinlerken aynı zamanda Braille display sayesinde elleriyle okuyabilmektir.